Training Factory Industry 4.0 9V – Education

  • Đào tạo và mô phỏng trên một mô hình sản xuất thực tế cũng như học tập chuyên sâu thông qua việc lắp ráp và điều khiển mô hình
  • Các ứng dụng quang học, cảm biến và truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số với NFC / RFID
  • Kết nối đám mây tích hợp, điều khiển thông qua các thiết bị thông minh cũng như sử dụng và vận hành bảng điều khiển
  • Hiểu được cách vận hành của những nhà máy công nghiệp
  • Khả năng thực hành dự án và làm việc nhóm