Coconut

    Xuất xứ: Hàn Quốc

    Giới thiệu: bộ mã hóa đơn giản nhất thế giới cho phép trẻ em khám phá thế giới công nghệ và tiếp xúc với mã hóa! Thông qua các khối liên kết năng động và mã hóa đơn giản, Coconut mang đến trải nghiệm thú vị và mang tính giáo dục cho trẻ em để thể hiện sự sáng tạo của mình.

    Danh mục: