3D-Robot 9V – Education

  • Hiểu sâu hơn về tự động hóa công nghiệp, cách thức hoạt động của cánh tay robot và ứng dụng của nó trong công nghiệp
  • Tùy chọn có sẵn trong điện áp tiêu chuẩn 9V cũng như trong tiêu chuẩn công nghiệp 24V trên toàn thế giới
  • Hiểu được cách vận hành của những nhà máy công nghiệp
  • Khả năng thực hành dự án và làm việc nhóm