ROBOTICS TXT Controller- Education

  • Tốt nhất trong công nghệ kiểm soát!
  • Hiểu bộ điều khiển máy định hướng công nghiệp
  • Hiểu cách gán cảm biến và cơ cấu chấp hành cho đầu vào và đầu ra
  • Hiểu giao tiếp giữa phần mềm ROBO Pro và Bộ điều khiển TXT
  • Tìm hiểu về việc sử dụng các ngôn ngữ pgoramming khác như C ++ hoặc SCRATCH và các phần cứng khác như điện thoại thông minh và máy tính bảng trong giao tiếp với Bộ điều khiển TXT