Robotics Sensor Station IoT

  • Hiểu các tiêu điểm đo lường, kiểm soát, điều tiết và lập trình
  • Trải nghiệm sự tương tác giữa Bộ điều khiển TXT công nghệ cao và phần mềm ROBO Pro
  • Hiểu cách camera USB, bộ truyền động khác nhau và nhiều cảm biến hoạt động
  • Làm rõ hơn và thực hành dự án và làm việc nhóm
Danh mục: