Robotics & Electropneumatics

  • Kết hợp robot và điện khí hóa
  • Kết hợp các tiêu điểm đo lường, kiểm soát và điều chỉnh với công nghệ điện khí và chân không
  • Xây dựng và lập trình máy móc và robot điện khí thật
  • Hiểu cách van điện từ, bộ truyền động và nhiều cảm biến hoạt động
  • Hiểu sâu hơn và thực hành dự án và làm việc nhóm
Danh mục: