Pneumatics

  • Hiểu các hệ thống và linh kiện khí nén
  • Tạo khí nén bằng điện bằng máy nén
  • Hiểu cách máy nén, van tay 3/4, xi lanh khí nén và nhiều công việc hơn
  • Điều khiển mô hình bằng xi lanh khí nén và van tay 4/3 chiều
  • Hiểu sâu hơn và thực hành dự án và làm việc nhóm
Danh mục: