Optics &Lights

  • Nghiên cứu hiện tượng quang học và thử nghiệm với ánh sáng
  • Hiểu các điểm khúc xạ, phản xạ, ánh sáng và bóng tối, quang học sợi và ảo ảnh quang học
  • Hiểu cách ống kính hoạt động với các tiêu cự khác nhau, đèn LED, gương, sợi quang, rào cản ánh sáng LED, và nhiều hơn nữa
  • Xây dựng kính hiển vi, kính lúp, kính viễn vọng, kính tiềm vọng, mặt trời, điện báo Morse, mô hình hành tinh, và nhiều hơn nữa
  • Sâu hơn và thực hành dự án và làm việc nhóm
Danh mục: