Electronics

  • Khám phá các nguyên tắc cơ bản của điện tử
  • Hiểu các mạch điện đầu mối, mạch nối tiếp, song song 3/4 chiều và các linh kiện điện tử
  • Hiểu cách các mạch điện, mạch nối tiếp và mạch song song, bóng bán dẫn, tụ điện, điện trở, đèn LED, và nhiều công việc hơn
  • Mô-đun điện tử bao gồm bộ điều khiển với 16 chương trình được thiết lập để xây dựng nhiều mô hình làm việc thú vị
  • Hiểu sâu hơn và thực hành dự án và làm việc nhóm
Danh mục: