Mechanics 2.0

  • Tìm hiểu về những điều cơ bản của công nghệ
  • Giải thích các điểm chính của cơ học, thống kê và động lực học
  • Hiểu các chức năng của máy móc, động cơ, các bánh răng khác nhau, lái, đòn bẩy, và nhiều hơn nữa
  • Xây dựng cầu ổn định, cần cẩu và rèm nâng
  • Tiến sâu hơn và thực hành dự án và làm việc nhóm
Danh mục: