Robotics Mini Bots

  • Từ điện tử đến robot!
  • Hiểu các quy tắc và kiểm soát đầu mối
  • Sử dụng mô-đun ROBOTICS và các chương trình thiết lập của nó để kích hoạt 5 robot lái xe nhanh nhẹn
  • Bộ truyền động và cảm biến hoạt động như thế nào
  • Hiểu sâu hơn và thực hành dự án và làm việc nhóm
Danh mục: