Simple machine

  • Hiểu về công nghệ hàng ngày
  • Hiểu biết sâu hơn về thế giới công nghệ
  • Tìm hiểu cách các phương tiện, bánh răng, ròng rọc và vận thăng, lái, tời và cách cối xay gió hoạt động
  • Đặc biệt khuyến khích sự sáng tạo
  • Tìm hiểu sâu hơn và thực hành các dự án cũng như làm việc nhóm
Danh mục: