Green Energy

  • Tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản của năng lượng tái tạo
  • Hiểu cách các mô-đun năng lượng mặt trời, động cơ năng lượng mặt trời, các đơn vị lưu trữ năng lượng nắp vàng, và nhiều công việc hơn
  • Tạo, tiết kiệm và sử dụng điện được tạo ra từ nước, gió và mặt trời
  • Sử dụng pin nhiên liệu đảo ngược với lưu trữ hydro tích hợp để tạo ra năng lượng
  • Làm sâu sắc và thực hành dự án và làm việc nhóm
Danh mục: