Pneumatics Beginer

  • Khí nén
  • Tạo khí nén bằng tay
  • Hiểu các chức năng của van, xi lanh, tế bào không khí, van kiểm tra, và nhiều hơn nữa
  • Sử dụng van tay để di chuyển máy móc (mô hình)
  • Tìm hiểu rõ hơn và thực hành dự án và làm việc nhóm
Danh mục: