Physics 1 2.0

  • Khám phá vật lý một cách vui vẻ
  • Hiểu các tiêu điểm lực ly tâm, trọng lực, gia tốc, bảo toàn năng lượng và động lượng
  • Xây dựng các mô hình thí nghiệm để hiểu các hiện tượng vật lý quan trọng như quán tính
  • Kiểm tra, trải nghiệm và hiểu nhiều khía cạnh khác nhau của cơ học Newton một cách thú vị
  • Thực hiện sâu hơn và thực hành dự án và làm việc nhóm
Danh mục: