Robotics BT Beginer

  • Tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản của robot
  • Hiểu các tiêu điểm đo lường, kiểm soát, điều tiết và lập trình
  • Trải nghiệm cách Bộ điều khiển thông minh BT và phần mềm ROBO Pro Light hoặc ROBO Pro Smart (dành cho thiết bị di động) hoạt động cùng nhau
  • Hiểu cách thức hoạt động của bộ truyền động và cảm biến
  • Làm sâu sắc và thực hành dự án và làm việc nhóm
Danh mục: