Driver System

  • Hiểu các nguyên tắc cơ bản của công nghệ ổ đĩa
  • Hiểu các điểm chính gió và ổ trục linh hoạt, bóng bay và động cơ phản ứng, và động cơ cao su và ma sát
  • Xây dựng các phương tiện khác nhau và thêm công nghệ ổ đĩa phù hợp
  • Thực hành dự án và làm việc nhóm
Danh mục: