Solar Beginer

  • Khám phá năng lượng mặt trời một cách thú vị
  • Hiểu cách các mô-đun năng lượng mặt trời và động cơ năng lượng mặt trời hoạt động
  • Xây dựng xe hơi và thuyền năng lượng mặt trời và cung cấp năng lượng cho chúng bằng năng lượng mặt trời
  • Hiểu sâu hơn và thực hành dự án và làm việc nhóm
Danh mục: