Robotics in Industry

  • Mô phỏng robot công nghiệp
  • Kết nối các khu vực trọng tâm của đo lường, kiểm soát và điều tiết với các ứng dụng công nghiệp thực sự
  • Xây dựng các robot công nghiệp đầy đủ chức năng với cấu hình nhôm chắc chắn: giá đỡ cao, robot 3 trục và hai robot cánh tay kẹp bổ sung
  • Hiểu cách thức hoạt động của bộ truyền động và cảm biến
  • Hiểu rõ và thực hành dự án và làm việc nhóm