Robotics Competition Set

  • Bộ hoàn chỉnh lý tưởng cho các cuộc thi robot
  • Cách nhỏ gọn để bắt đầu với robot, với các khu vực trọng tâm là đo lường, kiểm soát, điều tiết và lập trình
  • Thực hành học tập theo dự án bằng cách nhanh chóng thực hiện các ứng dụng robot trong cạnh tranh
  • Chọn và tích hợp các bộ truyền động và cảm biến phù hợp cho cuộc thi
  • Sử dụng động cơ mã hóa theo định hướng công nghiệp và máy ảnh USB, con quay hồi chuyển, la bàn và cảm biến khoảng cách, và nhiều hơn nữa để chế tạo robot bóng đá, cứu hộ và thám hiểm đáng tin cậy
  • Mở rộng kiến thức lập trình với phần mềm ROBO Pro
  • Hiểu cách tất cả các bộ truyền động và cảm biến tích hợp hoạt động