Coding Block

Xuất xứ: Hàn Quốc

Giới thiệu: bộ mã hóa đơn giản nhất thế giới cho phép trẻ em khám phá thế giới công nghệ và tiếp xúc với mã hóa! Thông qua các khối liên kết năng động và mã hóa đơn giản, Cubroid mang đến trải nghiệm thú vị và mang tính giáo dục cho trẻ em để thể hiện sự sáng tạo của mình.

Danh mục: